• Malta Tagħna Lkoll
  • Veterani
  • image
  • Għ.V.L
  • Statut
Previous Next

Aħbarijiet

29.11.16 Viċi-President tal- European Senior Organisation

04.04.16 Ċentru għall-anzjanità attiva ġewwa Raħal Ġdid

Is-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali illum beda jopera ċentru għall-anzjanità attiva ġewwaRaħal Ġdid.

Kompli aqra...

19.03.16 Intraprendituri 50 +

L-Ewroparlamentari Marlene Mizzi ppartecipat f'dibattitu ta' livell għoli fejn ġiet imnedija l-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea msejħa 50plus Entrepreneurship. Il-pjattaforma ta' 50+EPE hija inizjattiva organizzata minn grupp ta' organizzazzjonijiet bl-istess ideat, kumpaniji, NGOs u akkademiċi li ngħaqqdu flimkien biex jiġi zgurat li l-potenzjal tal-intraprendituri 50 + tiġi rikonoxxuta b'mod sħiħ u sostnuta mill-policy makers Ewropew.

Kompli aqra...

07.02.16 24,000 anzjan jirċievu ċekk ta’ €300

 

Għall-ewwel darba f’25 sena, il-Gvern ta żieda sostanzjali lil 24,000 anzjani u romol.

Kompli aqra...

Aqra aktar dwar...

05.02.18 Riċerka № 1

Riċerkatur Peter Paul Ciantar

IL-KNISJA TA’ SAN

MARK TAL-PATRIJIET

AGOSTINJANI

--GOJJEL FIR-RABAT

Sinjuri…ma nkunxx qed niccajjta meta nghid li l-knisja ta’ San Mark tal-Patrijiet Agostinjani hija gojjel fir-Rabat. Hija gojjel fl-arkitettura ,   ---  gojjel li tat tifsira kbira. Qed nghid  tifsira kbira ghall-fatt li dan il-gojjel fir-Rabat huwa minjatura tal-Kon Kattidral ta’ San Gwann li hemm il-Belt. Harsu lejn il-Kon Kattidral ta’ San Gwann u harsu lil din il-knisja……Din hija minjatura ta’ San Gwann….. Glormu Cassar li  ddisinja din il-knisja huwa l-istess Glormu Cassar li ghamel lil San Gwann……il-kapulavur tieghu. Huwa Glormu Cassar li iddesinja s- seba’ Bereg tal-Belt  u knejjes ohra fosthom din ta’ San Mark …… wahda mill-gojjelli  tar-Rabat .

 

Kompli aqra...

29.11.16 Ktieb

 

Il-Mexxej tal-Partit Laburista Dr Joseph Muscat jifraħ lis-Sur Joseph Xerri, Segretarju Eżekuttiv tal-Veterani Laburisti, l-awtur tal-ktieb ‘L-Iżvilupp tal-Edukazzjoni f’Malta’, pubblikazzjoni SKS

12.04.16 Ħidma Favur L-Anzjani

Kompli aqra...

18.10.15 Bagit Li Haseb Ukoll Fl-Anzjani


Il-hidma fuq il-Pensjoni Minima Nazzjonali Garantita se tissokta mill-1 ta' Jannar li gej, meta tnax-il elf anzjan se jgawdu minn zieda fil-pensjoni ghall-ewwel darba f'ghoxrin sena. Ghas-sena d-diehla, l-anqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus ghal min ghandu hlas sufficjenti se jkun ta' €7,280 fis-sena jew €140 fil-gimgha. Hlas prorata jinghata ghal min ghandu hlas insufficcjenti ta' bolol.

Kompli aqra...